ปี 2567

ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 

         วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอ […]

ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  Read More »

ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน

        วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอข

ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน Read More »

ผู้บริจาคดวงตา โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี

         วันที่ 27 เมษายน 2567 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอ

ผู้บริจาคดวงตา โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี Read More »

ผู้บริจาคดวงตา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี

         วันที่ 30 เมษายน 2567 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอ

ผู้บริจาคดวงตา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี Read More »

ผู้บริจาคดวงตา โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

         วันที่ 27 เมษายน 2567 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอ

ผู้บริจาคดวงตา โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ Read More »

ผู้บริจาคดวงตา โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

         วันที่ 26 เมษายน 2567 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอ

ผู้บริจาคดวงตา โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ Read More »

ผู้บริจาคดวงตา โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

         วันที่ 26 เมษายน 2567 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอ

ผู้บริจาคดวงตา โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี Read More »

ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย

         วันที่ 19 เมษายน 2567 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอ

ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย Read More »

เมื่อผู้รับเปลี่ยนเป็นผู้ให้ การให้ที่ยิ่งใหญ่ หลังจากการมีชีวิตใหม่อีกครั้ง…ผู้บริจาคดวงตา โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี

         วันที่ 18 เมษายน 2567 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอ

เมื่อผู้รับเปลี่ยนเป็นผู้ให้ การให้ที่ยิ่งใหญ่ หลังจากการมีชีวิตใหม่อีกครั้ง…ผู้บริจาคดวงตา โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี Read More »

error: ไม่อนุญาตให้ Copy เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์