แสดงความจำนงบริจาคดวงตา

คือ การแสดงเจตจำนงเมื่อครั้งมีชีวิตว่า “เมื่อตนเสียชีวิต ขอบริจาคดวงตาให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เพื่อนำดวงตาไปใช้ประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไป” ศูนย์ดวงสภากาชาดไทยจะนำกระจกตาที่ได้รับบริจาคส่งมอบให้แก่จักษุแพทย์ เพื่อนำไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการ เพื่อให้มีดวงตาที่สดใสและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกครั้ง

ผู้ที่สามารถแสดงความจำนงบริจาคดวงตา

 1. ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 2. ผู้ที่มีสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง ผู้ที่ผ่านการทำเลสิค หรือเคยผ่าตัดต้อกระจก
 3. ปราศจากเชื้อที่มีการถ่ายทอดทางการปลูกถ่ายกระจกตา เช่น ไวรัสเอดส์ ไวรัสตับอักเสบ บี ซี เป็นต้น

ขั้นตอนการแสดงความจำนงบริจาคดวงตาผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

 1. ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน
 2. ให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล
 3. กรอกข้อมูลลงทะเบียนผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
 4. กดยืนยันการลงทะเบียนและรอรับ OTP
 5. กรอกรหัส OTP 6 หลัก และกดยืนยัน
 6. ระบบจะแสดงสถานะการแสดงความจำนงบริจาค ท่านสามารถรับบัตรประจำตัวผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะ
  และใบประกาศเกียรติคุณในรูปแบบเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ สามารถบันทึกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของท่านได้ และสามารถแชร์ข้อมูล
  ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้
 7. หากท่านประสงค์จะได้รับบัตรพลาสติก สามารถขอรับจากในระบบได้ ศูนย์ดวงตาจะทำการจัดส่ง บัตรประจำตัวผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา ไปตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้
 8. ควรพกบัตรติดตัวและแจ้งให้ญาติรับทราบว่า ท่านได้ทำเรื่องแสดงความจำนงบริจาคดวงตาไว้ขณะมีชีวิต
error: ไม่อนุญาตให้ Copy เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์