วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

“หาดวงตาได้เพียงพอ ผู้ป่วยรอไม่นาน ศูนย์ดวงตามาตรฐาน บริการครบวงจร”

error: ไม่อนุญาตให้ Copy เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์