ร่วมบริจาคเงินสนับสนุน

ขอเชิญบริจาคสมทบทุนเพื่อใช้ในภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
ได้ที่บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย”
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-231390-2

“ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า”
หรือบริจาคผ่านระบบ e-Donation โดยสแกน QR Code ด้วย Mobile Banking
กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิปการโอนเงิน) ตามช่องทางในเว็บ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย 1871 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร(เจริญ สุวฑฺฒโน) ชั้น 7 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2256 4039-40 (ในเวลาราชการ)

error: ไม่อนุญาตให้ Copy เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์