ภารกิจ

ภารกิจ

จัดเก็บและรวบรวมดวงตาจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตแล้ว ด้วยเทคนิคมาตรฐานสากล เพื่อมอบ ให้กับจักษุแพทย์นำไปใช้ในการรักษา ผู้ป่วย อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม ตลอดจนการส่งเสริมการให้บริการทางการแพทย์

error: ไม่อนุญาตให้ Copy เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์