ข่าวผู้บริจาคดวงตา

ผู้บริจาคดวงตา โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส

         วันที่ 26 มกราคม 2566 …

ผู้บริจาคดวงตา โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส Read More »

ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

         วันที่ 23 มกราคม 2566 …

ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Read More »

ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

         วันที่ 21 มกราคม 2566 …

ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา Read More »

ผู้บริจาคดวงตา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

         วันที่ 20 มกราคม 2566 …

ผู้บริจาคดวงตา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ Read More »

error: ไม่อนุญาตให้ Copy เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์