ปี 2566

วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บรรยายโครงการอบรมการขอรับบริจาคอวัยวะและดวงตา

        วันที่ 21 ธันวาคม 2566&nbsp […]

วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บรรยายโครงการอบรมการขอรับบริจาคอวัยวะและดวงตา Read More »

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดอบรมวิธีการใช้งานระบบแพลตฟอร์มการแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะ ผ่านระบบแอพลิเคชัน “บริจาคดวงตา-อวัยวะ”

         วันที่ 19 ธันวาคม 256

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดอบรมวิธีการใช้งานระบบแพลตฟอร์มการแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะ ผ่านระบบแอพลิเคชัน “บริจาคดวงตา-อวัยวะ” Read More »

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่เหล่ากาชาดจังหวัด ที่มีผลงานการรณรงค์เชิญชวนประชาชนแสดงความจำนงบริจาคดวงตา และบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยตามเกณฑ์ที่กำหนด

         วันที่ 19 ธันวาคม 256

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่เหล่ากาชาดจังหวัด ที่มีผลงานการรณรงค์เชิญชวนประชาชนแสดงความจำนงบริจาคดวงตา และบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยตามเกณฑ์ที่กำหนด Read More »

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดประชุมคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย ชุดที่ 28 ครั้งที่ 1 (1/2566)

         วันที่ 14 ธันวาคม 256

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดประชุมคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย ชุดที่ 28 ครั้งที่ 1 (1/2566) Read More »

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมเปิดศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตาสภากาชาดไทย และเสวนาภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ในการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ สร้าง Ecosystem “ขอนแก่นต้นแบบเมืองคนดี สร้างกุศลของผู้ให้ สร้างชีวิตใหม่แก่ผู้รับ”

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นางวรางค์วรรษา มาระเนตร์ หัวหน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมเปิดศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตาสภากาชาดไทย และเสวนาภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ในการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ สร้าง Ecosystem “ขอนแก่นต้นแบบเมืองคนดี สร้างกุศลของผู้ให้ สร้างชีวิตใหม่แก่ผู้รับ” Read More »

ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาคจากนางสาวฐาพร เดชประดิยุทธ์ วินมูน จำนวน 200,000 บาท จากการจัดมินิคอนเสิร์ต “Love healing Eyes”

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา

ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาคจากนางสาวฐาพร เดชประดิยุทธ์ วินมูน จำนวน 200,000 บาท จากการจัดมินิคอนเสิร์ต “Love healing Eyes” Read More »

นักศึกษาพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เข้าศึกษาเกี่ยวกับภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

       วันที่ 26 กันยายน 2566 

นักศึกษาพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เข้าศึกษาเกี่ยวกับภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย Read More »

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการบริจาคดวงตา ในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ฯลฯ

วันที่ 22 กันยายน 2566 นางวรางค์วรรษา มาระเนตร์ หัวหน้า

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการบริจาคดวงตา ในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ฯลฯ Read More »

วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บรรยายโครงการอบรมแพทย์ พยาบาล ในระดับเขตสุขภาพที่ 9

วันที่ 12 กันยายน 2566 นางนิศา เจียมอยู่ หัวหน้าฝ่ายปฏิ

วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บรรยายโครงการอบรมแพทย์ พยาบาล ในระดับเขตสุขภาพที่ 9 Read More »

วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาลประสานงานการขอรับบริจาคดวงตาประจำหอผู้ป่วย (TCWN) ฯลฯ

วันที่ 31 สิงหาคม 2566  นางนิศา เจียมอยู่ หัวหน้าฝ่ายปฏ

วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาลประสานงานการขอรับบริจาคดวงตาประจำหอผู้ป่วย (TCWN) ฯลฯ Read More »

error: ไม่อนุญาตให้ Copy เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์