แกลลอรี่กิจกรรมศูนย์ดวงตา ปี 2566

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย สวัสดีปีใหม่ 2566 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (วันที่ 4 มกราคม 2566)

พนักงานบริษัท เอ็มไอ-ซิกซ์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมบริจาคดวงตา ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 (วันที่ 4 มกราคม 2566)

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย สวัสดีปีใหม่ 2566 นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตา แห่งศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย (วันที่ 10 มกราคม 2566)

วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บรรยายโครงการ "การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ การบริจาคอวัยวะและดวงตา เครือข่ายสถานพยาบาล จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2566 (วันที่ 11 มกราคม 2566)

พิธีมอบรางวัลเหล่ากาชาดจังหวัดที่มีผลงานจัดหาผู้แสดงความจำนง บริจาคดวงตา ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 16 มกราคม 2566)

การตรวจเยี่ยมเสริมพลัง ในโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดหาดวงตา จากผู้บริจาคภาวะหัวใจหยุดเต้น (cardiac death) ฯลฯ เขตสุขภาพที่ 7 และสุขภาพที่ 8 (วันที่ 25-26 มกราคม 2566)

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาลประสานงาน การบริจาคดวงตาประจำหอผู้ป่วย (TCWN) เขตสุขภาพที่ 7 และสุขภาพที่ 8 (วันที่ 27 มกราคม 2566)

วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บรรยายโครงการพัฒนาระบบ เครือข่ายการขอรับบริจาคอวัยวะและดวงตา โรงพยาบาลสระบุรี (วันที่ 31 มกราคม 2566)

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาลประสานงาน การบริจาคดวงตาประจำหอผู้ป่วย (TCWN) เขตสุขภาพที่ 10 (วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566)

การตรวจเยี่ยมเสริมพลัง ในโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดหา ดวงตาจากผู้บริจาคภาวะหัวใจหยุดเต้น (cardiac death) ฯลฯ เขตสุขภาพที่ 10 (วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566)

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ออกหน่วยรับแสดงความจำนงบริจาคดวงตา ในโครงการ “เป็นบุญตา” บริจาคดวงตาเสริมบารมีแห่งชีวิต (วันที่ 4 มีนาคม 2566)

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการบริจาคดวงตาแก่พระภิกษุสงฆ์ ในโครงการ “เป็นบุญตา” บริจาคดวงตาเสริมบารมีแห่งชีวิต (วันที่ 12 มีนาคม 2566)

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาลประสานงาน การบริจาคดวงตาประจำหอผู้ป่วย (TCWN) เขตสุขภาพที่ 11 (วันที่ 20 มีนาคม 2566)

การตรวจเยี่ยมเสริมพลัง ในโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดหา ดวงตาจากผู้บริจาคภาวะหัวใจหยุดเต้น (cardiac death) ฯลฯ เขตสุขภาพที่ 11 (วันที่ 21 มีนาคม 2566)

โครงการเพิ่มศักยภาพเหล่ากาชาดจังหวัด ในการรณรงค์จัดหาผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา ภาค 1 (วันที่ 28 เมษายน 2566)

โครงการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจัดหาและบริการดวงตาของโรงพยาบาลเครือข่ายรายเขตสุขภาพฯ เขตสุขภาพที่ 4 (วันที่ 10 พฤษภาคม 2566)

โครงการเพิ่มศักยภาพเหล่ากาชาดจังหวัดในการรณรงค์จัดหาผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา ภาค 2 (วันที่ 29 พฤษภาคม 2566)

ประมวลภาพศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมกิจกรรม “130 ปี สภากาชาดไทย" สภากาชาดไทย (วันที่ 25-28 พฤษภาคม 2566)

โครงกาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจัดหาและบริการดวงตาของโรงพยาบาลเครือข่ายรายเขตสุขภาพ ฯลฯ เขตสุขภาพที่ 13 (วันที่ 16 มิถุนายน 2566)

โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ดวงตา ประจำปี 2566 เรื่องเทคนิคการทำงานร่วมกันกับคนต่าง Gen (วันที่ 28-29 มิถุนายน 2566)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการบริจาคดวงตา ตามโครงการขยายและเพิ่มศักยภาพภาคีเครือข่าย ฯลฯ (วันที่ 25 กรกฎาคม 2566)

รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการบริจาคดวงตา ตามโครงการขยายและเพิ่มศักยภาพภาคีเครือข่าย ฯลฯ (วันที่ 27 กรกฎาคม 2566)

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการฝึกอบรมจักษุแพทย์และพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยหลังการปลูกถ่ายกระจกตา (วันที่ 4 สิงหาคม 2566)

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคดวงตา ที่ถึงแก่กรรม เนื่องในโอกาสวันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประจำปี 2566

โครงการอบรมแพทย์ พยาบาล ในระดับเขตสุขภาพที่ 9 (วันที่ 12 กันยายน 2566)

error: ไม่อนุญาตให้ Copy เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์