ผู้บริจาคดวงตา โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

         วันที่ 26 เมษายน 2567 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอขอบคุณผู้บริจาคและครอบครัวที่ร่วมสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่
ด้วยการบริจาคดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายกระจกตา โดยมีผู้บริหาร
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และพยาบาล ร่วมแสดงความอาลัย พร้อมมอบพวงหรีดเคารพศพให้แก่ครอบครัวผู้บริจาคดวงตา ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ขอขอบคุณข้อมูลและภาพข่าวจากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ facebook : Service Plan สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ)

ร่วมแสดงความจำนงบริจาคดวงตาออนไลน์ได้ที่
https://eyebankthai.redcross.or.th
https://eyeorgandonate.redcross.or.th
#ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
#บริจาคดวงตา
#สภากาชาดไทย

error: ไม่อนุญาตให้ Copy เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์