ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี

          วันที่ 13 มีนาคม 2566 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอขอบคุณผู้บริจาคและครอบครัวที่ร่วมสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่
ด้วยการบริจาคดวงตาและอวัยวะ ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายกระจกตาและอวัยวะ
โดยมีคุณวิไลวรรณ  แสงธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลสระบุรี
และพยาบาล เป็นผู้แทนศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและพวงหรีดเคารพศพให้แก่ครอบครัวผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ ณ โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี (ขอขอบคุณข้อมูลและภาพข่าวจากโรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี และ facebook : Service Plan สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ)

 

ร่วมแสดงความจำนงบริจาคดวงตาออนไลน์ได้ที่
https://eyebankthai.redcross.or.th

#ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

#บริจาคดวงตา

#สภากาชาดไทย

error: ไม่อนุญาตให้ Copy เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์