ผู้บริจาคดวงตา โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส

         วันที่ 26 มกราคม 2566 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอขอบคุณนายณรงค์  เจริญกิจ  ผู้บริจาคซึ่งได้เสียชีวิตและญาติยินยอมบริจาคดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายกระจกตา โดยมีนายแพทย์พรประสิทธิ  จันทระ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และพยาบาล เป็นผู้แทนศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
และพวงหรีดเคารพศพให้แก่ครอบครัวผู้บริจาคดวงตา ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส (ขอขอบคุณข้อมูล
และภาพข่าวจากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส)

error: ไม่อนุญาตให้ Copy เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์