ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

         วันที่ 23 มกราคม 2566 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอขอบคุณนายเอ จอ ตู (สัญชาติเมียนมาร์) ผู้บริจาคซึ่งได้เสียชีวิต
และญาติยินยอมบริจาคดวงตาและอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายกระจกตาและอวัยวะ โดยมีนายจิตตรัตน์  เตชวุฒิพร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหินและพยาบาล เป็นผู้แทนศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและพวงหรีดเคารพศพให้แก่ครอบครัวผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ ณ โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(ขอขอบคุณภาพข่าวจากโรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
facebook : Service Plan สาขาการรับบริจาค
และปลูกถ่ายอวัยวะ)

error: ไม่อนุญาตให้ Copy เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์