ผู้บริจาคดวงตา โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

         วันที่ 23 มกราคม 2566 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอขอบคุณนายอดุลวิทย์  เจนวิทยาการกุล  ผู้บริจาคซึ่งได้เสียชีวิต
และญาติยินยอมบริจาคดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายกระจกตา โดยมีนายแพทย์ธันวา พิทักษ์สุธีพงศ์  รองผู้อำนวยการด้านการบริหารศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงและสาขาโรคหัวใจ เจ้าหน้าที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
โรงพยาบาลพระปกเกล้า และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาด จังหวัดจันทบุรี เป็นผู้แทนศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและพวงหรีดเคารพศพให้แก่ครอบครัวผู้บริจาคดวงตา ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี (ขอขอบคุณภาพข่าว
จากโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
facebook : PPK Organ Donor Center ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาล
พระปกเกล้า และ
facebook : Service Plan สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ)

error: ไม่อนุญาตให้ Copy เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์