ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

         วันที่ 21 มกราคม 2566 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอขอบคุณนางสาวจินตนา  ลีกิจไอศูรย์  ผู้บริจาคซึ่งได้เสียชีวิต
และญาติยินยอมบริจาคดวงตาและอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายกระจกตาและอวัยวะ โดยมีนายแพทย์ประวีณ  ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา คณะผู้บริหาร และพยาบาล เป็นผู้แทน
ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมแสดงความอาลัยและมอบพวงหรีดเคารพศพให้แก่ครอบครัวผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ
ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (ขอขอบคุณภาพข่าวจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา และ
facebook : Service Plan สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ)

error: ไม่อนุญาตให้ Copy เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์