ผู้บริจาคดวงตา โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา

         วันที่ 2 มีนาคม 2566 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอขอบคุณผู้บริจาคและครอบครัวที่ร่วมสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ด้วยการบริจาคดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายกระจกตา โดยมีแพทย์หญิงสุวิวรรณ นกหนู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลาและพยาบาล เป็นผู้แทนศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและพวงหรีดเคารพศพให้แก่ครอบครัวผู้บริจาคดวงตา ณ โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา (ขอขอบคุณข้อมูลและภาพข่าวจากโรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา
และ
facebook : Service Plan สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ)

error: ไม่อนุญาตให้ Copy เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์