ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

         วันที่ 5 มีนาคม 2566 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอขอบคุณผู้บริจาคและครอบครัวที่ร่วมสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ด้วยการบริจาคดวงตาและอวัยวะ ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายกระจกตาและอวัยวะ โดยมีนายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและพยาบาล เป็นผู้แทนศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมแสดงความอาลัยต่อและขอบคุณครอบครัวผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (ขอขอบคุณข้อมูล
และภาพข่าวจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และ
facebook : Service Plan สาขาการรับบริจาค
และปลูกถ่ายอวัยวะ)

error: ไม่อนุญาตให้ Copy เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์