ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

         วันที่ 6 มีนาคม 2566 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอขอบคุณผู้บริจาคและครอบครัวที่ร่วมสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ด้วยการบริจาคดวงตาและอวัยวะ ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายกระจกตาและอวัยวะ โดยมีนายแพทย์วิรัตน์  เวียงสกุณา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง สาขาปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลพระปกเกล้า พยาบาลและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้แทนศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและพวงหรีดเคารพศพให้แก่ครอบครัว
ผู้บริจาคดวงตา
และอวัยวะ ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี (ขอขอบคุณข้อมูลและภาพข่าวจากโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี และ facebook : Service Plan สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ)

error: ไม่อนุญาตให้ Copy เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์