ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

         วันที่ 6 มีนาคม 2566 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอขอบคุณผู้บริจาคและครอบครัวที่ร่วมสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ด้วยการบริจาคดวงตาและอวัยวะ ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายกระจกตาและอวัยวะ โดยมีคุณแพรวพร 
สุริยะเรืองรัศมี และพยาบาล เป็นผู้แทนศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและพวงหรีดเคารพศพให้แก่ครอบครัวผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี (ขอขอบคุณข้อมูลและภาพข่าวจากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี และ
facebook : Service Plan สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ)

error: ไม่อนุญาตให้ Copy เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์