ผู้บริจาคดวงตา โรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

         วันที่ 7 มีนาคม 2566 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอขอบคุณผู้บริจาคและครอบครัวที่ร่วมสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ด้วยการ
บริจาคดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายกระจกตา โดยมีนางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลอุทัยธานีและพยาบาล เป็นผู้แทนศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและพวงหรีดเคารพศพให้แก่ครอบครัวผู้บริจาคดวงตา ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี (ขอขอบคุณข้อมูลและภาพข่าวจากโรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี และ
facebook : Service Plan สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ)

error: ไม่อนุญาตให้ Copy เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์