ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

         วันที่ 6 มีนาคม 2566 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอขอบคุณผู้บริจาคและครอบครัวที่ร่วมสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ด้วยการ
บริจาคดวงตาและอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายกระจกตาและอวัยวะ โดยมีนางพรรณี วงค์อามาตย์ และนางอรทัย สิริวัฒนพงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นผู้แทนศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและพวงหรีดเคารพศพให้แก่ครอบครัวผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด (ขอขอบคุณข้อมูลและภาพข่าวจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และ
facebook : Service Plan สาขาการรับบริจาค
และปลูกถ่ายอวัยวะ)

 ร่วมแสดงความจำนงบริจาคดวงตาออนไลน์ได้ที่

https://eyebankthai.redcross.or.th

#ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

#บริจาคดวงตา

#สภากาชาดไทย

error: ไม่อนุญาตให้ Copy เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์